ללא טיפול – מקרה 1

lletipul1

המטופלת הגיעה למרפאתי בגיל 9, בגלל צפיפות בלסת עליונה והתחתונה. היא לא טופלה והגיעה שוב בגיל 11 וחצי. למרות שעברו שנתיים וחצי לא הייתה שום גדילה בלסת העליונה והתחתונה, והלסתות נשארו באותם ממדים כמו שניתן לראות בתמונת מתחת. ממקרה זה ניתן לראות שגדילה ספונטנית של הלסת אחרי גיל 9 היא מינימלית ביותר. כאשר מטופל מגיע לגיל 9 הלסתות שלו מפותחות ב90% מהגודל הסופי.

 

lletipul2 lletipul3

ללא טיפול – מקרה 2

lletipul4

המטופלת בת 11. הגיעה למרפאתי עקב שיניים עקומות וצפיפות בלסת העליונה והתחתונה. היא לא טופלה ושוב הגיעה למרפאתי בגיל 13. למרות שעברו שנתיים לא היתה שום גדילה בלסת העליונה והתחתונה, והלסתות נשארו באותם ממדים כמו שניתן לראות בתמונת מתחת.

lletipul5 lletipul6