info@gorbonos.co.il
תרגילי לשון

תרגילי לשון

תרגילי לשון מטופל בן 11 הגיע למרפאתי עקב דחיפת לשון ונשימת פה. בתמונה ניתן לראות שהלסת העליונה צרה בחלקה הקדמי, וישנם רווחים בין השיניים. הלסת... Read More