info@gorbonos.co.il
שיפור יציבה

שיפור יציבה

שיפור יציבה‎ – מקרה 1 המטופל בן 6 הגיע לבדיקת שיניים שגרתית בה הבחנתי במנשך ימני הפוך. אמו סיפרה על בעיות בשיווי משקל, אי יכולת ללכת... Read More