info@gorbonos.co.il
שיפור גדילה

שיפור גדילה

שיפור גדילה המטופלת בת 8.5, הגיעה למרפאתי בגלל חוסר התפתחות הלסתות. הלסת העליונה מאוד צרה ומקדימה את התחתונה. סבלה מבעיות נשימה, בעיות שינה, עייפות, פיגור... Read More