info@gorbonos.co.il
צפיפות

צפיפות

צפיפות – מקרה 1 המטופלת בת 7, הגיעה למרפאתי עקב צפיפות בלסת העליונה והתחתונה, וצורה לקויה של הלסת העליונה (אליפסה) וחוסר מקום לשיניים קבועות לבקוע. היצרות של... Read More