info@gorbonos.co.il
מנשך הפוך

מנשך הפוך

מנשך הפוך – מקרה 1 הגיע בגיל 5 למרפאתי עקב מנשך הפוך (הלסת התחתונה מקדימה את התחתונה). הוחלט על התחלת טיפול. לאחר כחודשיים של טיפול בעזרת... Read More

מנשך הפוך צדדי

מנשך הפוך צדדי המטופלת בת 8 הגיעה למרפאתי לבדיקה שגרתית של השיניים ואובחן שיש מנשך ימני צדדי הפוך(הלסת התחתונה סוגרת על העליונה). 3 מרכזים מחזיקים... Read More