info@gorbonos.co.il
הרטבת לילה‎

הרטבת לילה‎

הרטבת לילה המטופל בן 8. הגיע לטיפול במרפאתי עקב ליקוי הסגר והמנשך, הלסת התחתונה מקדימה את העליונה. כמו כן הייתה לו הרטבת לילה כרונית, שינה... Read More