info@gorbonos.co.il

הרצאות/סדנאות

סדרת ובינריים דו שבועיים בנושא:

איך לגדל ילדים בראיים ושמחים

17.01.2019 ההרצאה הראשונה:

איך לגדל ילדים בראיים ושמחים


31.01.2019 ההרצאה שנייה בנושא:

כשתגיעו לגשר תדלגו מעליו-יישור שיניים אפשר גם אחרת


14.02.2019 ההרצאה שלישית בנושא:

האם הילדים שלנו נושמים נכון? מה הקשר בין הנשימה לקשי קשב ריכוז, יציבה הרטבת לילה