info@gorbonos.co.il

הרצאות/סדנאות

 ב-17.1.2019 דר מיכאל גורבונוס התחיל להעביר ובינריים דו שבועיים בנושא

איך לגדל ילדים בראים ושמחים

ההרצאה הראשונה הייתה בנושא :איך לגדל ילדים בראים ושמחים


ב 31.1.2019 ובינר שני בנושא

כשתגעיו לגשר תדלגו מעליו-יישור שיניים אפשר גם אחרת

אפשר לראות את ההקלטה של הובינר


ב 14.02.2019 ובינר שלישי בנושא

האם ילדכם נושם נכון? ואילו הדברים יכולים להשתבש בגלל נשימה לא תקינה?


עדיפות לצפיה דרך המחשב ולא דרך הנייד