info@gorbonos.co.il

הצגת מקרים לפני ואחרי

התמונות הבאות של המטופלים שטופלו במרפאתי בין השנים 2006-2015 ממחישות את הקשר בין הלסתות לשאר חלקי הגוף וניתן לראות בהן את השיפור האסתטי ואת השיפור התפקודי.

נא ללחוץ על התמונה